تخته سرو


25 محصول برای دسته بندی «تخته سرو» موجود است.
انتخاب دسته‌بندی
اندازه: 30*25 سانتی متر

تخته سرو کد 22

۲۵،۰۰۰ تومان

ضخامت: 8 میل ، اندازه: 30*20 سانتی متر

تخته سرو کد 21

۲۵،۰۰۰ تومان

اندازه: 27*22 سانتی متر

تخته سرو کد 20

۳۲،۰۰۰ تومان

اندازه: ۳۰*۱۹ سانتی متر

تخته سرو کد 18

۲۹،۰۰۰ تومان

اندازه: ۱۱*۱۰ سانتی متر

تخته سرو کد 19

۱۵،۰۰۰ تومان

اندازه: 25*19 سانتی متر

تخته سرو کد 17

۳۳،۰۰۰ تومان

اندازه: 25*19 سانتی متر

تخته سرو کد 16

۲۸،۰۰۰ تومان

...

تخته سرو کد 15

۱۸،۰۰۰ تومان

اندازه: 20*22 سانتی متر ، قطر: 8 میلی متر

تخته سرو کد 14

۲۵،۰۰۰ تومان

اندازه: 28*18 سانتی متر ، قطر: 8 میلی متر

تخته سرو کد 13

۲۵،۰۰۰ تومان

اندازه: ۳۰*۱۱ سانتی متر

تخته سرو کد 12

۳۹،۰۰۰ تومان

ارتفاع: 33 سانتی متر

تخته سرو کد 10

۲۵،۰۰۰ تومان

ارتفاع: 33 سانتی متر

تخته سرو کد 09

۲۵،۰۰۰ تومان