نحوه ارسال سفارش

پس از ثبت سفارش و تایید آن از سوی مرکز سفارشات فروشگاه مجازی لوکس آرا،از طریق متصدیان تحویل کالای  لوکس آرا ارسال می‌گردد. ارسال  کالا با توجه به سفارش و کالای مورد نظر  بین 1 تا نهایت 4 روز طول می کشد.