پشتیبانی وات ساپ
  • ورود / ثبت نام
  • 09051947336

محصولات دسته قلم زنی اصفهان (23)

فقط کالاهای موجود
فقط کالاهای با تخفیف

سنبلدان مسی با آبکاری tag-1048

برای سفارش تماس بگیرید
این سنبلدان مسی قلم زنی tag-1048 بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان می باشد.در ساخت این سنبلدان مسی از آبکاری نقره استفاده شده است. همچنین این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.ارتفاع این کار 60 سانتیمتر می باشد. قبل از سفارش این سنبلدان قلم زنی, با تماس با پشتیبانی از موجودیت این کار اطلاع پبدا کنید.

تنگ جام مسی با آبکاری نقره و قلمزنی

برای سفارش تماس بگیرید
این تنگ جام مسی قلم زنی tag-1047 بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان می باشد.در ساخت این تنگ جام مسی خوری از آبکاری نقره استفاده شده است همچنین این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.ارتفاع این کار 38 سانتیمتر می باشد. قبل از سفارش این تنگ جام قلم زنی, با تماس با پشتیبانی از موجودیت این کار اطلاع پبدا کنید.

شکلات خوری مسی قلمزنی tag-1046

برای سفارش تماس بگیرید
این شکلات خوری مسی قلم زنی tag-1046 بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان می باشد.در ساخت این شکلات خوری از آبکاری نقره استفاده شده است همچنین این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.ارتفاع این کار 20 سانتیمتر می باشد.این شکلات خوری نقره در چهار سایز موجود است.قبل از سفارش شکلات خوری قلم زنی با تماس با پشتیبانی از موجودیت این کار اطلاع پبدا کنید.

سماور برنجی با آبکاری طلا سایز 4 لیتری

برای سفارش تماس بگیرید
این سماور برنجی tag-1045 بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی می باشد.این سماور برنجی ساخته شده با آبکاری طلا می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری است.سایز این سماور 4 لیتری و ارتفاع آن 60 سانتی متر می باشد.قبل از سفارش این سماور برنجی با تماس با پشتیبانی از موجودیت این کار اطلاع پبدا کنید.

میوه خوری مسی قلمزنی آبکاری نقره سیاه قلم tag-1044

برای سفارش تماس بگیرید
این میوه خوری قلم زنی tag-1044 بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی می باشد. این میوه خوری قلم زنی ساخته شده از آبکاری نقره و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد..قبل از سفارش این میوه خوری نقره قلم زنی با تماس با پشتیبانی از موجودیت این کار اطلاع پبدا کنید.این میوه خوری در چهار سایز موجود می باشد.

گزخوری مسی نقره سیاه قلم اصفهان ارتفاع 25 سانتی متر

برای سفارش تماس بگیرید
این گزخوری زیبا با طرح گل و بلبل ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف نقره اصفهان محسوب می شود.این گزخوری با ارتفاع 25 سانتی متر ساخته شده با آبکاری نقره و هنر سیاه قلم می باشد . این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری است. قبل از سفارش با تماس با پشتیبانی از موجودیت این محصول اطلاع پبدا کنید.

تنگ شاخ دار مسی قلم زنی اصفهان کد tag-1040

برای سفارش تماس بگیرید
این تنگ شاخدار بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف نقره اصفهان محسوب می شود.این تنگ شاخدار ساخته شده با آبکاری نقره و هنر سیاه قلم می باشد .این کار دارای ارتفاع 68 سانتی متر است.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری است. قبل از سفارش با تماس با پشتیبانی از موجودیت این محصول اطلاع پبدا کنید.

ست تنگ و شکلات خوری قلمزنی اصفهان

برای سفارش تماس بگیرید
این ست بسیار زیبا تنگ و شکلات خوری ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف نقره ی اصفهان محسوب می شود. این ست زیبا ساخته شده با آبکاری نقره و هنر سیاه قلم اصفهان می باشند.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری است. قبل از سفارش با تماس با پشتیبانی از موجودیت این محصول اطلاع پبدا کنید.قیمت درج شده مربوط به تنگ ها است.

شکلات خوری برنجی کد tag-1037

برای سفارش تماس بگیرید
این شکلات خوری بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف قلمزنی اصفهان محسوب می شود. این شکلات خوری ساخته شده با آبکاری برنج و دارای ارتفاع 27 سانتی مترمی باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری است. قبل از سفارش با تماس با پشتیبانی از موجودیت این محصول اطلاع پبدا کنید.

شیرینی خوری مسی قلم زنی اصفهان کد tag-1036

برای سفارش تماس بگیرید
این شیرینی خوری مسی بسیار زیبا با طرح گل و بلبل ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف قلمزنی اصفهان محسوب می شود. این شیرینی خوری مسی ساخته شده از آبکاری نقره و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.این شیرینی خوری نقره اصفهان دارای ارتفاع 16سانتی متر می باشد.قبل از سفارش این شیرینی خوری مسی با تماس با پشتیبانی از موجودیت این محصول اطلاع پبدا کنید.

ست گلدان و شکلات خوری کد tag-1039

برای سفارش تماس بگیرید
این ست بسیار زیبا گلدان و شکلات خوری ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف قلمزنی اصفهان محسوب می شود. این گلدان ها ساخته شده با آبکاری برنج می باشند.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری است. قبل از سفارش با تماس با پشتیبانی از موجودیت این محصول اطلاع پبدا کنید.قیمت درج شده مربوط به گلدان ها است.

میوه خوری برنجی قلم زنی اصفهان کد tag-1035

برای سفارش تماس بگیرید
این میوه خوری برنجی بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان می باشد.این میوه خوری ساخته شده از آبکاری برنج و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.ارتفاع این این میوه خوری 33 سانتی متر است.قبل از سفارش این میوه خوری با تماس با پشتیبانی از موجودیت این میوه خوری اطلاع پبدا کنید

گلدان مسی قلمزنی آبکاری نقره سیاه قلم اصفهان

برای سفارش تماس بگیرید
این گزخوری مسی بسیار زیبا با طرح گل و بلبل ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف قلمزنی اصفهان محسوب می شود.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد. این گزخوری مسی ساخته شده از آبکاری نقره و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.این گزخوری نقره اصفهان دارای ارتفاع 45 سانتی متر می باشد.قبل از سفارش این گزخوری مسی با تماس با پشتیبانی از موجودیت این محصول اطلاع پبدا کنید.قیمت درج شده برای هر عدد از محصول می باشد

گزخوری مسی آبکاری برنج

برای سفارش تماس بگیرید
این گزخوری مسی زرد بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف قلمزنی اصفهان محسوب می شود.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد. این گزخوری مسی ساخته شده از آبکاری برنج و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد..قبل از سفارش این گزخوری مسی با تماس با پشتیبانی از موجودیت این گزخوری مسی اطلاع پبدا کنید.

ست سماور چای خوری آبکاری مس و نقره

برای سفارش تماس بگیرید
این ست سماور وچای خوری بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف نقره ی اصفهان محسوب می شود. این سرویس چای خوری ساخته شده از آبکاری نقره و مس و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد..قبل از سفارش این چای خوری با تماس با پشتیبانی از موجودیت این سرویس چای خوری مسی اطلاع پبدا کنید.

سرویس چایی مسی آبکاری نقره قلمزنی اصفهان

برای سفارش تماس بگیرید
این سرویس چای خوری بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف نقره ی اصفهان محسوب می شود. این سرویس چای خوری ساخته شده از آبکاری نقره و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد..قبل از سفارش این چای خوری با تماس با پشتیبانی از موجودیت این سرویس چای خوری مسی اطلاع پبدا کنید.

گلدان مسی آبکاری برنج

برای سفارش تماس بگیرید
این گلدان برنجی زرد بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف قلمزنی اصفهان محسوب می شود.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.قیمت درج شده مربوط به هر جفت از گلدان می باشد.ارتفاع این گلدان 23 سانتی متر است.قبل از سفارش این گلدان با تماس با پشتیبانی از موجودیت این گلدان اطلاع پبدا کنید.

گلدان مسی قلمزنی آبکاری نقره سیاه قلم اصفهان

برای سفارش تماس بگیرید
این گلدان مسی بسیار زیبا با طرح گل و مرغ ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف نقره ی اصفهان محسوب می شود.این گلدان ساخته شده از آبکاری نقره و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.ارتفاع این گلدان 27 سانتی متر است.قبل از سفارش این گلدان با تماس با پشتیبانی از موجودیت این گلدان اطلاع پبدا کنید.

میوه خوری برنجی قلم زنی اصفهان کد tag-1027

برای سفارش تماس بگیرید
این میوه خوری برنجی بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف نقره ی اصفهان محسوب می شود.این میوه خوری ساخته شده از آبکاری نقره و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.ارتفاع این میوه خوری 33سانتی متر است.قبل از سفارش این میوه خوری با تماس با پشتیبانی از موجودیت این میوه خوری قلم زنی اطلاع پبدا کنید.

میوه خوری سنگاب مسی قلمزنی

برای سفارش تماس بگیرید
این میوه خوری مسی سنگاب بسیار زیبا ساخته شده با هنر قلم زنی اصفهان و از دسته ظروف نقره ی اصفهان محسوب می شود.این میوه خوری ساخته شده از آبکاری نقره و هنر سیاه قلم می باشد.این کار دارای هفت سال ضمانت آبکاری می باشد.ارتفاع این میوه خوری 73 سانتی متر است.قبل از سفارش این میوه خوری با تماس با پشتیبانی از موجودیت این میوه خوری مسی اطلاع پبدا کنید.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی لوکس آرا می‌باشد.

لطفا چند لحظه صبر کنید

پیام

پیام

پیام

پیام

Top